Koniec globalizacji i wyzwania stojące przed cywilizacją w podejściu postglobalnym