Białoruś na tle etapów przeobrażeń państw europejskich