Publikacje

Stosunki międzynarodowe i kształtowanie ładu międzynarodowego to obszary mojej naukowej specjalizacji. Przeważnie publikacje w trzech poniżej zdefiniowanych nurtach:

Nurt 1: Europa w międzynarodowych stosunkach politycznych:

  • Unia Europejska – procesy integracyjne i dezintegracyjne, geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej, geopolityka Europy Wschodniej – wymiar czasoprzestrzenny, Europa Wschodnia a tożsamość narodowa, geopolityka bezpieczeństwa międzynarodowego Europy Wschodniej, polska polityka zagraniczna.

Nurt 2: Analiza systemów politycznych z uwzględnieniem przemian cywilizacyjnych:

  • miary systemów politycznych, rozwój i rozumienie populizmu, analiza makro bieżących wydarzeń międzynarodowych.

Nurt 3: Globalizacja:

  • idee, kontestacja i adaptacja

Książki

Artykuły