Sprawy międzynarodowe i przemiany cywilizacyjne to obszary moich zainteresowań w zakresie poznawania otaczającego świata. Przedsiębiorczość, negocjacje i przywództwo to zaś klucze
do dyskontowania wiedzy na użytek praktyczny.

Przy okazji słuchania codziennego zachodnich rozgłośni radiowych uczyłem się historii, polityki oraz rozumienia tego czym może być wolność, jakiej wówczas tak w Polsce brakowało.

Lekcje te pogłębiałem poprzez regularną lekturę
paryskiej Kultury Jerzego Giedroycia.
Tak rodził się we mnie duch kontestatora i wrażliwego
społecznie liberała jednocześnie.