Państwo europejskie w układzie procesów globalizacyjnych