Wyzwania dla Społecznej Odpowiedzialności w Działaniach na Rzecz Rozwoju Gospodarczego