Tworzenie Systemu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego: Międzynarodowe Doświadczenie i praktyka krajowa