Tożsamość narodowa wobec procesów transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej