System rządowy jako ograniczenie wzrostu przedsiębiorczości na Białorusi i Ukrainie