Kłopoty z transformacją systemu politycznego w Europie Wschodniej na przykładzie Białorusi i Ukrainy