Dyplomacja w zagranicznej współpracy gospodarczej. Teoria oraz praktyka polskiej i ukraińskiej aktywności międzynarodowej lat 1989-2020