Białoruś 1991 – 2011: Triumf czy Tragedia? Oszacowanie