Wielka Brytania poza Unią Europejską. Co to oznacza dla wzajemnych relacji?