Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej [Geopolitical Evolution of Belarusian Civilisational Space]